Vyšetření psychomotorického vývoje kojence provádí vyškolený fyzioterapeut na základě doporučení od dětského lékaře, neurologa, ortopeda nebo i na základě žádosti rodičů. To, zda dítě potřebuje následnou rehabilitaci, fyzioterapeut zhodnotí dle spontánní hybnosti, vyšetření reflexů a polohových testů.

Převážnou většinu pacientů, kteří jsou dále vedeni v terapii, tvoří děti, které nemají hrubou poruchu motoriky, ale děti s odchylkami v kvalitě provedeného pohybu jako takového.

Dítě se již rodí s uloženými pohybovými vzory, ale to, jak bude výsledný pohyb vypadat, jak správně ho dítě provede, záleží na nastavení těla, hlavy, svalovém napětí a dalších faktorech. Čím dříve se terapie zahájí, tím lépe se dají tyto odchylky odstranit, aby je dítě nefixovalo.

V terapii těchto dětí jsou zásadní Vojtova reflexní lokomoce nebo Bobath koncept. Obě metody pracují přímo ovlivněním centrální nervové soustavy (mozku).

Vojtova reflexní lokomoce neučí dítě konkrétní pohyb, ale správné zapojení svalů, které je nezbytné pro kvalitní, ekonomický a cílený pohyb.

Pláče při cvičení se není třeba obávat

Obávaný pláč dítěte během terapie není v žádném případě projevem bolesti. Pláčem dítě reaguje na novou situaci. Pláč také v neposlední řadě vypovídá o mentálním vývoji dítěte. Rodiče si musí uvědomit, že pláč je v tomto věku jediným komunikačním prostředkem dítěte.

Ráda bych podotkla, že kvalitativní odchylky ve vývoji a děti s „diagnózou“ CKP nejsou děti s mentálním handicapem!

 

Bc. Klára Hánová