Vyšetření psychomotorického vývoje kojence provádí vyškolený fyzioterapeut na základě doporučení od dětského lékaře, neurologa, ortopeda nebo i na základě žádosti rodičů. To, zda dítě potřebuje následnou rehabilitaci, fyzioterapeut zhodnotí dle spontánní hybnosti, vyšetření reflexů a polohových testů. Převážnou většinu pacientů, kteří jsou dále vedeni ...