Ultrazvuk
Ultrazvuk patří do skupiny mechanoterapie – UZ vlnění působí na tkáň do různých vrstev a ovlivňují její funkci. V naší ordinaci používáme zejména v kombinaci s elektroléčbou – tzv. kombinovaná terapie. Ošetřovaným místem prochází elektrický proud a ultrazvuk současně. Ultrazvuková hlavice je zároveň elektrodou. Jde o šetrnou a velice efektivní léčbu reflexních změn ve svalech – spoušťových bodů (Trigger points), která pacient vnímá jako zatuhlá a bolestivá místa ve svalu. V průběhu aplikace tato místa reagují , na rozdíl od ostatní svalové tkáně, záškubem. To umožňuje jejich detekci a velice přesné ošetření.

Elektroléčba
K ošetření se využívají nízkofrekvenční, středofrekvenční i vysokofrekvenční proudy. Jednotlivé frekvence proudů se liší svým účinkem. Ovlivňují bolest, snižují otok, prokrvení, svalové oslabení. Používá se v léčbě poúrazových, pooperačních stavů i chronických obtíží.
Velmi dobrý efekt má vhodně zvolená a aplikovaná elektroléčba v tlumení bolesti.