Je metoda léčby tzv. spoušťových bodů – trigger pointů. Jedná se o pohmatově citlivá místa ve svalu, často pacientem vnímaná jako bolestivý či zatuhlý pruh, z něhož vyzařuje bolest i do vzdálených částí těla.

Při ošetření se zavede jehla přesně do trigger pointu a následně reflexní cestou dochází k uvolnění napětí. Do tkáně tedy není aplikována žádna látka, efekt závisí na přesném zavedení jehly.
Podobnost s akupunkturou vyplývá z používání akupunkturních jehel. Ty jsou velmi tenké, nejsou duté, a tak poškození svalových vláken je minimální.

Ačkoliv jde o velmi účinnou metodu, není nikdy aplikována samostatně, vždy se provádí jako součást komplexní fyzioterapie – mobilizace, individuální cvičení pro úpravu pohybových stereotypů atd.