Stanovení opt.tréninkových zátěží slouží k postupnému individuálnímu budování sportovní výkonnosti na všech výkonnostních úrovních s přísným respektováním schopností a aktuálního fyzického stavu každého jedince, neboli stanovení individuálních tréninkových zón s ohledem na časovou posloupnost ročního tréninkového plánu a současnou trénovanost.

Žádné tabulkové hodnoty nemohou přesně odpovídat schopnostem daného jednotlivce.