Cílem vyštření je zjištění základních antropometrických parametrů, které jsou potřebné i pro další vyšetření při zátěžových testech jako věk, výška, tělesná hmotnost, množství tuku stanovené kaliperací nebo množství tělesného tuku měřené kaliperační metodou.

Metoda je výhodná především u sportovců tím, že umožňuje sledovat i distribuci podkožního tuku a při opakovaném měření případné změny množství i distribuce. Měření dalších tělesných rozměrů, délky a obvody končetin a trupu, je vhodné pro stanovení somatotypu. Výsledky mají poměrně velkou výpovědní hodnotu při individuálním posuzování např. relativní úrovně svalové hypertrofie a tím i specifických silových předpokladů. Současně se výsledky využívají pro výpočet ATH, podílu svalové hmoty apod.