Senzomotorická stimulace je cvičení ve správném tzv. centrovaném postavení končetin, hlavy a páteře v různě labilních polohách. S možností využití balančních ploch a pomůcek. Rozvíjí se propriocepce – zpětná informační vazba mezi pohybovým segmentem – kloubem a centrální nervovou soustavou. Tato zpětnovazebná informace je potřebná ke správnému zapojení svalů stabilizujících kloub. Metodu často zařazujeme při terapii poranění kotníku, klíčová je po plastice předního zkříženého vazu, ale i u bolestivých ramen nebo u poruch rovnováhy