Slouží k posouzení kardiorespiračního systému, k vyloučení skrytých vad nebo zdravotních hendikepů, ke stanovení aktuálního stavu. Skládá se z vyšetření klidového EKG, klidového krevního tlaku, klidové spirometrie.