Slouží k posouzení funkce srdečněcévního systému, stanovení kapacity a funkce dýchacích cest a plic, k vyloučení skrytých vad nebo zdravotních hendikepů, ke stanovení aktuálního funkčního stavu, posouzení vytrvalostněsilových schopností. Skládá se z vyšetření klidového EKG, tlaku, spirometrie, zátěžového EKG, tlaku, pozátěžového EKG, tlaku event.spirometrie. Možnost individuálního stanovení pozátěžové glykemie.