DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace – cvičení ve vývojových řadách). Autorem metody je prof. Kolář. Jde o soubor testů a cviků. Vyšetřujeme kvalitu pohybových stereotypů a následně, v rámci léčby či prevence, zavádíme cviky, jejichž cílem je aktivace svalových skupin ve správných vzorech, tak jak je možné je pozorovat u správně se vyvíjejícího se dítěte. Necvičíme odděleně jeden sval, ale pohybový program řízený centrální nervovou soustavou. Jde o cvičení tzv. hlubokého stabilizačního systému.